Sözlükte "konsey" ne demek?

1. Yönetim görevi yüklenmiş kimselerden oluşmuş topluluk.
2. Kimi sorunları görüşüp tartışmak için toplanan meclis.

Konsey kelimesinin ingilizcesi

n. council
Köken: Fransızca